Grafisk form till 20-årsjubileum
Grafisk form till 20-årsjubileum.