addlab_varfest_

Eventkoncept och grafiskt material till fest för AFA Försäkrings 600 anställda.